Proizvodnja=rješavanje nezaposlenosti


ABH se zalaže za rješavanje problema visoke nezaposlenosti na način da se paralelnim procesom državnih i privatnih investicija otvaraju nova radna mjesta, kako slijedi:

Zalažemo se za reindustrijalizaciju Hrvatske kroz implementaciju nove energetske politike koja svoj temelj ima u proizvodnji nafte i plina te poticanju korištenja obnovljivih izvora energije. Malo i srednje poduzetništvo, obrti, turizam, ugostiteljstvo i poljoprivreda moraju biti u sinergiji jer hrvatska poljoprivreda može i mora biti u funkciji turizma koji je zamašnjak u pokretanju novog i bržeg rasta cjelokupnog gospodarstva Hrvatske.

Smatramo kako male i srednje poduzetnike te obrtnike treba oslobodit nepotrebnih nameta, poreza i doprinosa te im osigurati potrebne oblike subvencija kako bi mogli zaposliti što veći broj radno sposobnih ljudi. Dosadašnja strategija gospodarstva utemeljena na trgovačkom uvozničkom lobiju pogubna je za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo jer globalizacija i multinacionalne kompanije uništavaju hrvatske poduzetnike.

Smatramo kako se javne tvrtke ili tvrtke u većinskom državnom vlasništvu moraju staviti u funkciju dobrobiti svih građana naše države, a ne u službu financiranja političkih stranaka ili pak za političku korupciju odnosno stvaranje „crnih fondova“ na štetu proračuna RH i svih njezinih građana. Potrebno je uvesti stroge nadzore poslovanja i „troškova“ u državnim tvrtkama a tim novcem poboljšati likvidnost i plaćanje nepodmirenih državnih obveza prema privatnim hrvatskim poduzećima. Isto tako potrebno je izvršiti reviziju poslovanja, zaustaviti trend stalnog reprogramiranja dugovanja javnih tvrtki i poduzeća, direktorima, menadžerima i ostalim, smanjiti previsoke plaće za poslovanje u negativnom kontekstu, već ih nagraditi po uspješnosti poslovanja.

Smatramo kako naša monetarna vlast i čitav bankarski sustav moraju biti u službi poticanja našeg gospodarstva, a ne financijskog uništavanja i upropaštavanja naših građana, i sredstvo enormnog bogaćenja pojedinaca.

Zalažemo se za uspostavu jake domaće banke u većinskom vlasništvu države koja bi bila podrška hrvatskom gospodarstvu, hrvatskim izvoznicima i svim građanima Hrvatske koji će pod znatno povoljnijim kreditnim uvjetima doći do potrebnih sredstava koji ih neće dovesti u ropski odnos spram kreditora. Banke koje posluju u RH ne smiju se vezati za valutnu klauzulu stranih valuta prilikom davanja kredita, već sukladno Ustavu RH u hrvatskim kunama koje su platežna novčana jedinica u RH.

Zalažemo se za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa (IGP) u skladu s međunarodnim konvencijama o pravu mora. Neproglašenjem istog, Hrvatska gubi preko 100 milijardi eura. Sva nalazišta zemnog plina nalaze se u prostoru IGP, pa ne čudi oštro protivljenje Italije i Slovenije hrvatskim pokušajima stavljanja istog pod jurisdikciju RH.

Smatramo kako je turizam gospodarska grana od strateškog nacionalnog značaja ali nedovoljno koristi proizvode hrvatskog sela, a hrvatsko selo mora biti trajna i strateška skrb svake hrvatske vlasti. Stoga je potrebno zaustavit „privilegirani“ bescarinski uvoz poljoprivrednih proizvoda radi kojeg hrvatsko gospodarstvo trpi štete, državni proračun umanjuje se i do dvije milijarde dolara godišnje, a seoska obiteljska gospodarstva ne mogu prehranjivati svoje obitelji, čime se nepovratno uništava hrvatsko selo. Spajanje zelene i plave Hrvatske konačno treba zaživjeti.

ABH zna kako osigurati uvjete plasiranja hrvatskih umjesto uvoznih proizvoda u turizmu, a turizam se mora razvijati i u kontinentalnoj i u planinskoj Hrvatskoj. Naglasak stavljamo na razvoj turističkih oblika koji stvaraju velike dodane vrijednosti, kongresni turizam, zdravstveni turizam, lovni turizam, istraživački turizam, avanturistički turizam i napose turizam za ljude treće životne dobi kroz trajne smještajne kapacitete i usluge.

Zalažemo se za oblik gospodarstava temeljen na privatnom vlasništvu, ali raspodjela novostečenih vrijednosti ne smije biti temelj za enormno bogaćenje pojedinaca i teško egzistencijalno preživljavanje radnika koji je najzaslužniji za nove prihode. Raspodjela novostečenih vrijednosti mora biti pravednija, a u takvoj raspodjeli nužna je uloga države. Protivnici smo postojećeg divljeg kapitalizma, kao i nereda u radu.

Zalažemo se za povrat nacionalnim gospodarstvima naspram globalističkog gospodarstva putem kojeg multinacionalne kompanije postaju države, a nacionalne države su putem svog držanog aparata samo u službi zaštite njihovih interesa.

Smatramo kako se bi se smanjenjem jedinstvene porezne stope poreza na promet PDV na 21% te uz smanjenje poreza na dohodak i poreza na dobit, omogućio porast stranih investicija, priljev svježeg novca i dugoročno pokrenuti ciklus održivog gospodarskog rasta. Također je potrebno uvesti plaćanje PDV-a nakon naplate računa, čime će se naplata dugovanja prebacit na državu, a ne da taj teret bude na leđima poduzetnika. Porezni sustav mora biti solidaran, tako da oni koji imaju više – plaćaju veće poreze.

ABH se protivi porezu na imovinu koju su građani mukotrpno stjecali godinama da bi sada, zbog nemogućnosti plaćanja tog nameta, u kratko vrijeme došli u poziciju da im država u ime neplaćenog poreza uzme tu imovinu. Protivimo se i mogućnosti stavljanja privatne imovine u dio nacionalnih interesa, te raspolaganja države tom imovinom bez tržišne naknade.

Zalažemo se da se hrvatskim iseljenicima treba omoguće povoljni uvjeti za ulaganje u gospodarstvo, što će pomoći povratku iseljenika i mlađih generacija te obnovi demografske slike Hrvatske. Obzirom kako je hrvatski narod u odnosu na druge narode malobrojan i k tome još iznimno raseljen po svijetu, ubrzanim gospodarskim razvojem, omogućit će se opstanak hrvatskog naroda na ovim prostorima.