Obitelj i natalitet


Smatramo kako je potrebno osigurati uvjete za cjelovitu i dugoročnu demografsku obnovu Hrvatske. Mora se spriječiti mogućnosti otpuštanja ili financijskog „kažnjavanja“ roditelja oduzimanjem od plaće kada trebaju njegovati bolesno dijete ili kada je roditelj na porodiljskom dopustu te omogućiti svu potrebnu pomoć oko zbrinjavanja djece ukoliko su oba roditelja u radnom odnosu.

ABH prihvaća i promiče tradicionalne univerzalne, trajne i svevremenske vrijednosti u kojima je obitelj temeljni organizacijski oblik društvene i ljudske zajednice. Obitelj se sastoji od zajednice (braka) muškarca i žene, odnosno roditelja i djece. Drugi oblici zajedničkog života su mogući ali ne mogu se u potpunosti izjednačiti s brakom, posebice glede odgoja djece.

Također je neophodno stvoriti uvjete opstanka hrvatske djece u Hrvatskoj, a ne da su prisiljeni odlaziti trbuhom za kruhom u strane države. Isto tako raseljenim Hrvatima treba ponuditi prihvatljive uvjete kako bi ih se što više vratilo u Hrvatsku.
Priopćenje za javnost – zakon o MPO