Iskorjenjivanje korupcije


ABH zna kako u nekoliko mjeseci iskorijeniti korupciju u državnim institucijama, a organizirani kriminal staviti pod kontrolu s nultom točkom tolerancije, spriječiti daljnji rast kriminala i svim građanima pružiti zaštitu i sigurnost kakvu zaslužuju.

Smatramo kako imovinu stečenu kriminalom treba oduzeti, a imovinu kojoj se ne može dokazati porijeklo oporezivati sukladno izračunatoj utaji poreza, s obzirom na vrijednost te imovine.

Zalažemo se za žurnu reviziju pretvorbe i privatizacije banaka te ovisno o nalazu, poništiti kriminalnu pretvorbu i privatizaciju hrvatskih banaka i državnih tvrtki. Sve one koji su u tome sudjelovali mora se kazneno gonit sukladno ustavnim i zakonskim odredbama, a sve one koji su stvarali temeljni kapital tih tvrtki obeštetit sukladno međunarodnim načelima financijskog poslovanja i dioničarstva.

Smatramo kako je potrebno odmah zaustaviti daljnju kriminalnu rasprodaju hrvatskog nacionalnog blaga: šuma, voda i drugih energetskih izvora, autocesta, poljoprivrednog zemljišta, otoka, svjetionika i svih drugih hrvatskih nacionalnih bogatstava i resursa.