Promjena izbornoga sustava


Zalažemo se za promjenu izbornoga zakonodavstva, uvođenje otvorenih lista, onemogućavanje partitokracije i zloupotrebe stranačke stege te pretvaranje cijele Hrvatske u jednu Izbornu jedinicu kako bi se onemogućilo izigravanje stvarne volje birača po važećoj D’Hondtovoj metodi. Popis birača odmah i neodložno treba uskladiti s popisom stanovnika Republike Hrvatske i stvarnim prebivalištima građana.

Zalažemo se za uvođenje u politički život institucije referendumskog izjašnjavanja građana o pitanjima od njihovog vitalnog i nacionalnog interesa. Sukladno tome, zalažemo se za smanjivanje sadašnjih zakonskih uvjeta vezanih uz prikupljanje potpisa i za povećanje vremenskog ograničenja određenog za to, koji ograničavaju stvarnu volju naroda.