Očuvanje hrvatskog sela


Staviti u punu funkciju hrvatsko selo osiguranjem otkupa njegovih proizvoda po tržišnom modelu. Maksimalno iskoristiti mogućnosti izvoza naše hrane unutar Hrvatske za potrebe hrvatskog turizma.

Zaustaviti divlji i nekontrolirani uvoz poljoprivrednih proizvoda, od kojeg naše gospodarstvo i proračun trpe štetu i do 2 milijarde dolara godišnje, a naša obiteljska gospodstva ne mogu prehranjivati svoje obitelji, čime se nepovratno uništava hrvatsko selo.

Naše selo treba osloboditi nametnutih tzv. “europskih” a često bez smislenih i nelogičnih propisa koji su uvedeni samo s razlogom ukidanja konkurentnosti našeg sela globalnom kapitalu, a kojemu se tako pogoduje jeftino preuzimanje naše zemlje, šuma, voda i tako umanjuje našu sposobnost vlastite proizvodnje.

Video