Odluka o visini članarina za članove ABH

Dana 16, siječnja 2013. godine, sukladno čl.14 Statuta ABH, predsjedništvo ABH je na sjednici predsjedništva donijelo odluku o visini godišnje članarine za članove Akcije za bolju Hrvatsku:

Član ABH Dužnosnik ABH Dužnosnik središnjih tijela ABH
50 Kn 100 Kn 150 Kn


Navedeni su minimalni obvezujući iznosi, dok svatko po svojoj mogućnosti i dobroj volji može proizvoljno odrediti veći iznos članarine. Plaćanje članarine je obveza svakog člana ABH ( Statut ABH čl.10.).

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik ABH mr Željko Cvrtila