Odluka o raspodjeli sredstava od članarina

P R E D S J E D N I Š T V O

Temeljem članka 61. stavak 3, Statuta ABH Predsjedništvo donosi

ODLUKU

o raspodjeli sredstava od članarina i donacija

Sredstva od članarina uplaćena od članova središnjih tijela ABH koristit će se za financiranje rada središnjice stranke. Ostala sredstva od članarina uplaćena od članova po ograncima i podružnicama dati će se na raspolaganje u sto postotnom iznosu podružnicama i ograncima iz kojih su uplaćena u tekućoj godini. Sredstva prikupljena donacijama središnjim tijelima stranke koristiti će se za rad središnjice.

Sredstva prikupljena donacijama u podružnicama i ograncima dati će se na raspolaganje u sto postotnom iznosu podružnicama i ograncima koji su donaciju dobili u tekućoj godini. Sve donacije trebaju biti uplaćene na račun stranke sukladno zakonskim odredbama, prijavljene glavnom tajniku i ne smiju dovoditi program i smjernice stranke u ovisnost o sponzoru. Sredstva se mogu koristit u svrhu financiranja aktivnosti sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Statutu ABH. Svaka novčana obveza mora biti dogovorena između povjerenika ili predsjednika podružnice i glavnog tajnika. Glavni tajnik na osnovu dostupnosti sredstava i zakonske usklađenosti odobrava korištenje sredstava.

Glavni tajnik daje nalog za plaćanje dogovorenih i odobrenih troškova. Plaćanje je moguće uplatom sredstava s računa ABH, na osnovu dostavljenog predračuna, isporučitelju usluga ili roba. Također je moguće dogovorene i odobrene iznose s računa ABH uplatiti na tekući račun platitelja iz podružnice, po osnovi povrata za materijalne troškove, ali tek po dostavljanju original fakture. (R1 na ime Akcija za bolju Hrvtasku). Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sukladno odluci predsjedništva od 16, siječnja 2013.godine visina članarina je:

Član ABH Dužnosnik ABH Dužnosnik središnjih tijela ABH
50 Kn 100 Kn 150 Kn


Navedeni su minimalni obvezujući iznosi, dok svatko po svojoj mogućnosti i dobroj volji može proizvoljno odrediti veći iznos članarine. Plaćanje članarine je obveza svakog člana ABH ( Statut ABH čl.10.).

Predsjednik ABH mr. Željko Cvrtila