Članarine

ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I POLITIČKE PROMIDŽBE

Članarina i dobrovoljni prilozi (donacije) Članak 10.

Članarinom se, u smislu ovoga Zakona, smatra redoviti novčani iznos što ga član političke stranke plaća na način i pod uvjetima utvrđenima statutom ili drugim aktom političke stranke.

Tablica prikaza članarina za članstvo u ABH

Član ABH Dužnosnik ABH Dužnosnik središnjih tijela ABH
50 Kn 100 Kn 150 Kn


Navedeni su minimalni obvezujući iznosi, dok svatko po svojoj mogućnosti i dobroj volji može proizvoljno odrediti veći iznos članarine.

Plaćanje članarine je obveza svakog člana ABH ( Statut ABH čl.10.).

Članarina se može uplatiti putem opće uplatnice kako je prikazano ili putem Internet bankarstva. (Za slučaj uplate donacije umjesto „uplata članarine“ navesti „Donacija“).

Primjer uplatnice Članarine za uplatu iz Hrvatske:Uplate članarina iz inozemstva :Uplate članarina iz inozemstva moguće je izvršiti bankovnim transferom na sljedeći račun :

Banka :

Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišičeva 4,HR-10000 Zagreb IBAN :

HR8823900011100419734 BIC CODE :

HPBZHR2X Osoba za uplate :

Ladislav Turudić, glavni tajnik