Odjel za odnose s javnošću

Odjel za tehničku podršku

Registracijski podatci ABH

Jasna Dautanac, glavna tajnica
Mob: +385 95 212 0003
Email:
- press@abh.com.hr
- info@abh.com.hr
- Dalibor Bošnjak
- Leon Cvrtila
Email: webmaster@abh.com.hr
Naziv stranke: Akcija za bolju Hrvatsku
Adresa: Štefanovec 55a , 10000 ZAGREB
OIB: 7454237660
MB: 2766965
Žiro račun kod HPB: HR8823900011100419734