DONACIJE

ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I POLITIČKE PROMIDŽBE

Članarina i dobrovoljni prilozi (donacije)
Članak 10.

Dobrovoljnim prilozima (u daljnjem tekstu: donacije), u smislu ovoga Zakona, smatraju se povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, zastupniku nacionalnih manjina, nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te nezavisnoj listi i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe.

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojem je naznačeno da glasi na političku stranku, odnosno na nezavisnog zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina ili nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno na nezavisnu listu ili kandidata, i da ne podliježe naplati.

Pod uslugama iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se dobrovoljni rad volontera. Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati, dužni su voditi evidenciju o primitku donacija te izdavati potvrde o primitku donacija, a političke stranke dužne su voditi i evidenciju o primitku članarina i izdavati potvrde o primitku članarina.

Način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde iz stavka 5. ovoga članka propisuje ministar financija pravilnikom.

Te se donacije mogu uplaćivati putem opće uplatnice kako je prikazano ili se mogu uplaćivati putem internet bankarstva.

Primjer uplatnice DONACIJE:Uplate donacija iz inozemstva:

Uplate donacija iz inozemstav moguće iz izvršiti bankovnim transferom na sljedeći račun :
Banka : Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišičeva 4, HR-10000 Zagreb
IBAN: HR8823900011100419734
BIC CODE : HPBZHR2X

Osoba za uplate : Ljiljana Skenzić - Rizničarka